Home   |  Kontakty   |  B. Braun ve světě
Česká republika


 
Home > O nás > Compliance

Compliance

Dodržování zákonů a etických pravidel je pro koncern B. Braun velmi důležité. Proto koncern B. Braun zavedl tzv. systém řízení compliance, jehož základem je Code of Conduct, který je závazný pro všechny zaměstnance a obchodní zástupce koncernu B. Braun.

Pro zaměstnance a obchodní zástupce B. Braun Medical s.r.o. je dále závazný i Etický kodex B. Braun CZ/SK, který se zaměřuje specificky na oblast vztahů se zákazníky, orgány státní správy a zdravotními pojišťovnami. Tento etický kodex zaměstnancům a obchodním zástupcům zakazuje za účelem ovlivnění obchodu nabízet přímé finanční dary, poskytovat jakákoliv plnění rodinným příslušníkům zákazníků nebo propagovat výrobky B. Braun nepravdivými a zkreslenými informacemi. Etický kodex B. Braun CZ/SK obsahuje i další pravidla a omezení.

Na dodržování pravidel dle Code of Conduct a dle Etického kodexu CZ/SK dohlíží Compliance Officer pro CZ/SK, kterým je Mgr. Milan Filípek, manažer Právní a personální sekce. Compliance Officer byl jmenován přímo koncernem B. Braun, což zaručuje jeho nezávislost a nestrannost.

Pokud máte podezření, že zaměstnanci či obchodní zástupci B. Braun porušují Code of Conduct nebo Etický kodex, prosím kontaktujte Mgr. Milana Filípka.

Mgr. Milan Filípek, Compliance Officer CZ/SK
compliance.cz@bbraun.com, compliance.sk@bbraun.com, tel. +420-271 091 236