Home   |  Kontakty   |  B. Braun ve světě
Česká republika


 
Home > Služby > Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy

Vážení obchodní přátelé,

v souladu s článkem 31 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, v platném znění zřizuje společnost B. Braun Medical veřejně přístupnou databázi bezpečnostních listů, jejímž prostřednictvím získáte jako účastník dodavatelského řetězce veškeré informace o dodávané směsi.

Bezpečnostní listy naleznete zde