Home   |  Kontakty   |  B. Braun ve světě
Česká republika


 
Home > Aktivity

Aktivity

Pokroky na poli medicínské technologie, nové technicky náročné léčebné postupy, stále se zpřísňující nároky na zdravotnická zařízení a zdravý zájem o nové poznatky vyvoláva rostoucí poptávku po lepší odborné přípravě a osvětě také u široké veřejnosti.