Home   |  Kontakty   |  B. Braun ve světě

V minulosti jsme podpořili

V minulosti jsme podporovali Zdravotní klauny a náš společný program Koše plné humoru.

Koše plné humoru byl projekt, který vznikl na základě spolupráce s občanským sdružením Zdravotní klaun. Zdravotní klauni rozdávali dlouhodobě nemocným pacientům dárkové koše, které obsahovaly knihy, DVD, křížovky, společenské hry a podobně. Při rozdávání se vyškolení pracovníci s pacietny bavili a snažili se je rozptýlit a dodat novou sílu do mnohdy těžké léčby. 

Kde všude rozdáváme Koše plné humoru

"Z mého pohledu se jednalo o velice zdařilou akci, nálada na pracovišti byla zřetelně lehčí, veselejší, pacienti se alespoň na chvíli odreagovali od strachu, napětí a úzkosti, které je samozřejmě při onkologickém onemocnění stále doprovází. Byli potěšeni skutečností, že někdo "zvenku" o ně jeví zájem. Tento projekt má jednoznačně smysl a pacientům pomáhá." 

Zdeňka Dlouhá, vrchní sestra Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

"Je to výborný nápad, který má smysl. Naši pacienti zažívají nejdříve psychický šok z diagnózy zhoubného nádoru, následuje strach z budoucnosti, starost o rodinu, existenční starosti a u všech potom strasti spojené s dlouhodobou léčbou. Je skvělé, že v přítomnosti klaunů slyšíme na našem odělení úpřimný smích."

MUDr. Pěva Vraštilová, vedoucí lékařka Oddělení ambulantního podávání cytostatik, Fakultní nemocnici Motol.

"Cokoliv, co může odpoutat myšlenky pacientů od nemoci a přimět je přemýšlet nad něčím jiným, je velkou pomocí na jejich cestě za uzdravením. A když jim pomůžeme se usmívat, mají zčásti vyhráno."

MUDr. Eugen Kubala, zástupce přednosty Kliniky onkologie
a radioterapie, Fakultní nemocnice Hradec Králové. 

Dopis z Motola

"Chtěla bych jménem nejen svým, ale i jménem svých pacientů poděkovat za krásnou myšlenku „Koš plný humoru“, a především za její realizaci. Je to úžasný nápad a všem za něj patří velký dík.
Pracuji na Klinice dětské hematologie a onkologie déle než 20 let, z toho téměř polovinu na onkologické ambulanci. S přibývajícími léty v každodenním kontaktu s dětskými pacienty, kteří jsou vážně nemocní a jsou vystavováni stresovým situacím, bolestivým vyšetřovacím technikám či opakovaným hospitalizacím, poznáváme, že i drobný dárek dokáže zázrak – vyvolá úsměv na tváři dítěte i rodiče, napomáhá překonat strach, zbavuje úzkosti a podporuje běžnou zvídavost a radost. Právě dětský úsměv a radost jsou tou nejkrásnější odměnou všem těm, kteří pomáhají zvládat rodičům a dětem jejich svízelnou situaci a zdravotníkům velmi náročnou práci.
Všem, kteří se na této záslužné aktivitě podílejí, patří můj dík."

MUDr. Marta Ganevová, vedoucí lékařka onkologické ambulance Kliniky dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice v Motole.   


Rozdali jsme již přes 3 000 Košů plných humorů.

 • Koše plné humoru v nemocnicích

 • Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
  listopad 2013
 • Fakultná nemocnica Nitra
  listopad 2013
 • Univerzitná nemocnica Ružinov Bratislava
  listopad 2013
 • Fakultní nemocnice v Brně - Bohunicích
  říjen 2013
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
  květen 2013
 • Hospic Dobrého Pastýře
  leden 2013
 • Masarykův onkologický ústav
  prosinec 2012
 • Krajská nemocnice Liberec
  listopad 2012
 • Univerzitná nemocnica Ružinov Bratislava
  říjen 2012
 • Fakultná nemocnica v Nitre
  říjen 2012
 • Fakultní nemocnice Motol
  říjen 2012
 • Knihovna a Koše plné humoru ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze
  srpen 2012
 • Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach
  květen 2012
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline
  květen 2012
 • Univerzitná nemocnica - Fakulta akad. L. Dérera v Bratislave
  březen 2012
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
  leden 2012
 • Fakultná nemocnica Nitra
  prosinec 2011
 • Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Ružinov
  prosinec 2011
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
  prosinec 2011
 • Oblastní nemocnice Jičín
  květen 2011
 • Masarykův onkologický ústav v Brně
  duben 2011
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
  březen 2011
 • Fakultní nemocnice Brno
  únor 2011
 • Fakultní nemocnice Motol
  listopad 2010
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
  listopad 2010
 • Fakultní nemocnice Brno
  10/2010


Projekt může podpořit každý. Vaše příspěvky na Koše plné humoru, které rozdávají Zdravotní klauni hospitalizovaným dětem i dospělým v nemocnicích, můžete posílat na níže uvedené číslo účtu. Každou zaslanou částku Skupina B. Braun zdvojnásobí.

Partneři projektu
 • Přehled všech aktivit v rámci společenské odpovědnosti

 • Copy of Výroční zpráva a společenská odpovědnost za rok 2011
 • Copy of Výroční zpráva a společenská odpovědnost za rok 2010