Home   |  Kontakty   |  B. Braun ve světě

Podporujeme pacienty

Všem našim pacientům pomáháme k co nejrychlejšímu návratu do normálního života.

Podpora dialyzovaným pacientům

Pacientům, kteří zahájí dialyzační léčbu, se radikálně změní život. Mimo zdravotní péče jim poskytujeme individuální přístup a poradenství v životosprávě.

Více o aktivitách pro dialyzované pacienty 

 

Podpora stomickým pacientům

Nejsou to jen stomické pomůcky, které přinášíme pacientům se stomií. I v roli výrobce usilujeme o to, aby pacienti co nejsnadněji pokračovali v aktivním životě. 

Více o aktivitách pro stomické pacienty

 

Výživa pro pacienty

Aktivně působíme v oblasti výzkumu a vývoje nutriční výživy a dlouhodobě usilujeme o lepší stav pacientů během léčby.

Více o aktivitách v oblasti nutriční výživy


  

Podpora spinálním pacientům

Poranění míchy vzniká nejčastěji při dopravních nehodách, pádem z výšky i při sportovních úrazech. Podpora fotoknihy A život jede dál... je našim projevem respektu k jejich úsilí a věříme, že se stane motivací pro všechny další pacienty.

Více o podpoře spinálním pacientům