Home   |  Kontakty   |  B. Braun ve světě
Česká republika


 
Home > O nás > Řízení kvality

Řízení kvality

Odpovědnost společnosti vůči pacientům, lékařům, společnosti i životnímu prostředí patří k základním etickým hodnotám naší firemní kultury. Proto jsou naše výrobky a služby pravidelně certifikovány dle přísných evropských norem pro kvalitu ISO.

Jedním z pilířů koncernu B. Braun je jeho know-how a trvalá technologická inovace. Věříme tomu, že pro naše zákazníky a pacienty jsou dostatečně dobré pouze ty nejlepší výrobky a služby. Proto v pravidelných intervalech podstupujeme řádnou certifikaci dle evropských norem ISO 9001:2008 a ISO 13485:2003. Jejich dodržování a plnění dalších firemních standardů pravidelně ověřujeme interními audity a cross-audity.

V duchu našich podnikatelských zásad pokládáme odpovědný přístup k životnímu prostředí a k ochraně zdraví a bezpečnosti našich zaměstnanců za základní etické hodnoty naší firemní kultury, na jejichž rozvíjení chceme spolupracovat.

Základem našeho odpovědného přístupu k životnímu prostředí a k ochraně zdraví a bezpečnosti zaměstnanců je dodržování všech relevantních zákonů a předpisů. Vycházeje z tohoto minimálního požadavku zlepšujeme dále náš vztah k přírodě a ochraně zdraví a bezpečnosti při práci zavedením systému ochrany životního prostředí dle normy EN ISO 14001:2004 a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS 18001:2007.

Integrovaný systém managementu je pravidelně prověřován mezinárodně uznávanou certifikační autoritou Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH, která je součástí organizace IQNet sdružující nejvýznamnější společnosti pro certifikaci z celého světa.