e.motion® – systém totální náhrady kolenního kloubu

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Vysoká kongruence v kombinaci s vynikající tribologickými vlastnostmi

Řada e.motion®: flexibilní, kompatibilní, homogenní 

Flexibilní
Systém kolenních náhrad e.motion® nabízí operatérům širokou možnost výběru z velkého množství různých implantátů (podle stavu měkkých tkání a rozsahu kostního defektu) – lze tedy říci, že se jedná o systém vhodný pro všechny indikace.

Modularity systému je dosaženo prostřednictvím vysoce kompatibilních výrobků řady e.motion® v přehledně organizovaném sortimentu jednotlivých komponent, snadno sestavitelných přímo na operačním sále.

Kompatibilní
Systém e.motion® umožňuje precizní zavedení implantátu s využitím nejnovějších, počítačem asistovaných operačních postupů. Při vývoji implantátů i navigačního systému OrthoPilot® byl cíleně respektován požadavek vzájemné kompatibility.

Homogenní
Moderní instrumentárium pro dokonalou implantaci: perfektní souhra implantátu a implantačních nástrojů přináší spolehlivé a opakovatelné výsledky.