Metha® - krátké metafyzární dříky endoprotézy kyčelního kloubu

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Nová generace krátkých dříků pro náhrady kyčelního kloubu fixací v metafýze stehenní kosti

Krátké necementované dříky Metha® pro totální endoprotézy kyčelního kloubu je určeny k zakotvení přímo v uzavřeném oválu, který tvoří kortikalis krčku femuru po subkapitální resekci hlavice. Dříky Metha® chrání hodnotné svalové a kostní struktury, při vysoké primární stabilitě a respektování přirozené antetorze femuru.  

Modulární adaptéry krčku femuru
Metha® - modulární adaptéry krčku femuru
Podle implantovaného dříku je možné volit různé varianty offsetu (sklonu osy) a torze krčku. Stabilitu kloubu a rozsah pohybu lze nastavit na základě tenze měkkých tkání a pozice implantátu.

Povrch Plasmapore® µ-CaP 
Dříky Metha® pro jsou opatřeny v proximální části hrubým mikroporézním titanovým nástřikem Plasmapore® pro implantaci bez použití cementu. Na jejich povrch je navíc elektrochemicky nanesena 20 µm vrstva fosforečnanu vápenatého. Tato tenká vrstvička má osteokonduktivní vlastnosti a urychluje tvorbu spojení mezi kostí a dříkem endoprotézy.  

Navigace OrthoPilot®
Kombinace modulárního dříku kyčelní endoprotézy Metha® a navigační technologie OrthoPilot® rozšiřuje možnosti endoprotetické léčby. Volitelné pořadí implantace jamky a dříku a sortiment modulárních adaptérů krčku umožňují přihlížet k individuální situací v oblasti kloubu a dosáhnout tak optimálního rozsahu pohybů v kyčli.