MIOS (Minimally Invasive Orthopaedic Solutions) – miniinvazivní ortopedické výkony

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Miniinvazivní zákroky provedené s vysokou přesností

Časné výsledky miniinvazivních náhrad kolenního kloubu ukazují, že jde o výkon méně bolestivý a s kratší rekonvalescencí. Při omezeném operačním přístupu však může být někdy problém zachovat standardní důkladnost a přesnost implantace. Je tedy nezbytné zajistit, aby byl výkon proveden správně a pečlivě i navzdory omezenému přístupu.

Divize Aesculap nabízí technologie, které umožňují s pomocí počítače dosáhnout lepších funkčních výsledků, a to právě při miniinvazivních přístupech u totální náhrady kolenního kloubu. Ve spolupráci se zkušenými ortopedy byla vyvinuta technologie MIOS® – miniinvazivní a počítačem asistovaný operační výkon. Zapojením nejlepších prvků obou technik zdokonalujeme proces péče související s totální náhradou kolenního kloubu.

Materiál

 • Minimalizované tvary a rozměry, vhodné pro omezený operační přístup
 • Speciálně konstruované resekční šablony usnadňují přesnou resekci kosti
 • Zaoblené okraje minimalizují poranění tkání
 • Dokonalejší vizualizace, kterou poskytuje navigační systém OrthoPilot®, umožňuje předcházet eventuálním chybám při nastavení správné polohy implantátu

Výhody

 • Menší krevní ztráty a nižší spotřeba transfuzí vlivem menší traumatizace měkkých tkání a eliminace intramedulární instrumentace
 • Přesné a spolehlivé nastavení osy končetiny a implantátu pomocí navigačního systému OrthoPilot®
 • Rychlé hojení rány
 • Rychlá obnova funkce
 • Menší pooperační bolest
 • Kratší doba hospitalizace
 • Lepší kosmetické výsledky 

Indikace

Technika MIOS® je vhodná pro primoimplantaci totální náhrady kolenního kloubu s použitím endoprotéz Columbus® či e.motion®. Využití počítače při zákroku zajišťuje požadovanou přesnost výkonu.