B. Braun Space GlucoseControl

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Space Glucose Control (SGC)- zjednodušte řízení glykemie

Space GlucoseControl je první systém, který nabízí výhodu intenzivní inzulinové terapie bez nárůstu pracovního zatížení:

 • Vestavěný algoritmus vypočte optimální rychlost inzulinu
 • Do výpočtu je automaticky zahrnuta enterální i parenterální výživa
 • Samoučící se software se neustále přizpůsobuje změnám stavu pacienta na podaný inzulin a počítá optimální čas do dalšího změření glykemie
 • Tento podpůrný nástroj pomáhá nahradit nejlepší odhadovaná rozhodnutí přesnými výpočty založenými na klinicky osvědčeném software

Další informace

 • Alarm připomenutí potřeby dalšího vzorku krve
 • Posouzení nutričních dat a automatický výpočet odpovídající rychlosti inzulinu
 • Změny ve výživě mají za následek nový výpočet rychlosti inzulinu

Tři kroky přinášející větší bezpečnost:

 • Odběr vzorků krve a jejich analýza
 • Zadání hodnoty glykemie
 • Potvrzení rychlosti inzulinu

Výhody

 • Kratší délka pobytu v nemocnici a snížení komplikací
 • Podpora rozhodnutí pro zjištění potřebné dávky inzulinu a další měření glykemie
 • Prokázaná prevence hyperglykemie a hypoglykemie
 • Automatické zahrnutí nutričních hodnot
 • Jednoduché uživatelské rozhraní na dotykovém displeji