Braunovidon® mast

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

K ošetření ran

  • ƒAntiseptické ošetření poškozené kůže
  • ƒƒAntiseptické ošetření ran (např. dekubitů, diabetických vředů), popálenin
  • ƒƒAntiseptické ošetření infikovaných a superinfikovaných dermatóz
  • ƒƒÚčinný proti MRSA