Certofix® Duo HF

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Set s dvouluminálním katétrem pro katetrizaci vena cava Seldingerovou metodou s možností intraatriálního EKG

 • Kovová punkční jehla s postranním ramenem s ventilem k zabránění zpětného toku krve (tenkostěnná, prům. 1,3 mm/G 18 a prům. 0,9 mm/ G 20).
 • Kovová punkční jehla klasická (tenkostěnná, prům. 1,3 mm/ G 18 a prům. 0,9 mm/G 20).
 • Certofix® Braunüle® (punkční jehla prům. 1,2 mm/G 18, kapilára prům. 1,7 mm)
 • Zaváděcí drát.
 • Flexibilní J - konec.
 • Uložen ve speciálně formovaném podavači, umožňující obsluhu jednou rukou.
 • Dilatátor.
 • Cutfix® - skalpel Fig. E 11.
 • Omnifix® - injekční stříkačka 5 ml.
 • Katétr z Certonu® - ze speciálního polyuretanu, biokompatibilní, termoelastický - opakní, rtg - kontrastní.
 • Dva zcela oddělené kanály.
  1. kanál - G 14
  2. kanál - G 18
 • Značení délky pro kontrolu uložení.
 • Fixační křidélko v místě rozdvojení katétru k bezpečné fixaci.
 • Zajišťovací modrá fixační svěrka.
 • Atraumatický konec katétru.
 • Barevně odlišené konce se závitem.
 • Safsite® konektory na konci kanálů.
 • Kabel pro připojení k EKG.

Certofix® Duo HF je zdravotnický prostředek. Indikace: Účelem tohoto zdravotnického prostředku je katetrizace horní duté žíly Seldingerovou metodou pro krátkodobou (<=30 dnů) infuzní terapii a volumoterapii nebo pro parenterální výživu, k aplikaci roztoků s vysokou osmolaritou nebo roztoků silně dráždících cévní stěnu, ke kontinuálnímu nebo intermitentnímu monitorováni centrálního žilního tlaku, k odběrům krve, nebo v šokovém stavu při nemožnosti provést periferní žilní kanylaci, u pacientů s poraněním končetin nebo s nedetekovatelnými periferními žílami. Kontraindikace: Zánětlivé kožní změny v oblasti punkce, poruchy srážlivosti, např. při terapii antikoagulancii: anatomické anomálie, např. zvětšená struma, tumory v krční oblasti, pokročilý emfyzém plic a pooperační změny v oblasti punkce. Použité materiály: ABS, mosaz, EP, HD-PE, inkoust, IR, LD-PE, Nitinol, PA, PA6 barveny, PC, PE, PE-HD, PP, PS, PUR, PVC bílý, SBS, SI, silikonový olej, SIR, nerezová ocel. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.