Cleaner N

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Čisticí prostředek na bázi tenzidů

Čisticí prostředek pro předčištění citlivých chirurgických nástrojů, rigidních i flexibilních endoskopů a termolabilního materiálu.

Obsahuje speciální systém terciárních tenzidů, dosahuje vynikajícího čisticího účinku.

Je kompatibilní s dezinfekčním prostředkem Helipur H plus N, lze přidávat do roztoku pro zvýšení čistící schopnosti.

Materiál:

Aniogenní tenzidy, neionogenní tenzidy, komplexotvorné látky, dispergační přísady, inhibitory koroze, konzervační a pomocné látky.

Cleaner N je čisticí zdravotnický prostředek na bázi tenzidů. Čisticí prostředek pro předčištění citlivých chirurgických nástrojů, rigidních i flexibilních endoskopů a termolabilního materiálu. Obsahuje speciální systém terciárních tenzidů, dosahuje vynikajícího čisticího účinku. Je kompatibilní s dezinfekčním prostředkem Helipur H plus N, lze přidávat do roztoku pro zvýšení čistící schopnosti. Materiál: Aniogenní tenzidy, neionogenní tenzidy, komplexotvorné látky, dispergační přísady, inhibitory koroze, konzervační a pomocné látky. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach, Switzerland. Pro profesionální použiti.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.