Diacap® Acute

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Hemofiltr pro léčbu akutního renálního selhání

Hemofiltr pro léčbu akutního renálního selhání lze použít jak pro vysokoobjemovou hemofiltraci, tak pro kontinuální eliminační metody. Polysulfonová membrána zaručuje vysokou biokompatibilitu, efektivitu a nízkou trombogenicitu.

Kontakt