Discofix® C -trojcestný kohout se spojovací hadičkou

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Systémy kohoutků pro infuzní léčbu a monitoraci

  • Odolný vůči agresivním účinkům farmak
  • Těsnost napojení při dlouhodobé aplikaci
  • Zabraňuje netěsnostem, kontaminaci a riziku vzduchové embolie
  • Pohodlný přístup pro aplikaci a aspiraci
  • Umožňuje zjistit správnou polohu hmatem
  • Dlouhodobé použití