Discofix® kombi držák

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

K uchycení soustavy ventilů Discofix® a lišty Medifix® pro měření CVT

Discofix® C- kohout, který nepraskne

Otočná matice umožňuje rychlé a snadné napojení a uzamčení, které garantuje spolehlivě zabezpečený systém.

Je-li Discofix® C jednou napojen, může se stále otáčet kolem vlastní osy. Můžete tedy během aplikace a aspirace při napojování stříkačky
nebo infúzní linky otočit přístup směrem k sobě. Mimo jiné zabraňuje i nechtěnému rozpojení.

Vnímejte hmatem správné nastavení Při každém otočení ventilu o 45° cítíte lehké cvaknutí. Tento hmatový vjem Vám umožňuje
zjistit, zda je ventil ve správné poloze. Přesné seřízení je rychlé a snadné.