Ecoflac® Connect

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Přepouštěcí uzávěr -uzavřený systém

Přepouštěcí uzávěr Ecoflac® Connect představuje uzavřený systém určený pro přidávání léčiv do infúzních roztoků přímo na nemocničních odděleních. Zvyšuje bezpečnost pacientů a usnadňuje práci ošetřujícímu personálu.

Nový uzávěr Ecoflac® Connect se upevní na polyethylenovou infuzní láhev Ecoflac® plus a spojuje nosný roztok s léčivým přípravkem. V kombinaci s infuzní soupravou Intrafix® SafeSet tvoří uzavřený systém – od přidání léku až po aplikaci roztoku.

Další informace

  • Minimalizace rizika chybné medikace
  • Uzavřený a bezjehlový systém – bezpečnost personálu i pacientů
  • Zamezuje kontaminaci – ochrana pacientů před nozokomiálními nákazami
  • Příznivý dopad na nemocniční náklady: menší prostoje, vyšší efektivita práce, kratší pobyt v nemocnici