Enteroport® plus Set 500/1 000

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Enterální sety pro použití enterální pumpou

Enterální sety s plnicím vakem 500 a 1 000 ml. Určeno pro aplikaci enterální výživy sondou enterální pumpou Enteroport® plus.

Výhody

Vlastnosti

500 nebo 1 000ml plnicí vaky pro enterální výživu. Snadné plnění, graduování.