Enteroport plus Set Universal adapter

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Enterální set pro použití enterální pumpou

Enterální set s konektorem umožňujícím připojení na korunkové uzávěry lahví, nádoby s širokým hrdlem nebo na předplněné vaky s enterální výživou (Multispike). Pro aplikaci enterální výživy enterální pumpou Enteroport plus.

Vlastnosti

DEHP free. Kombinace konektoru kužel a Luer-Lock, Y adaptér pro stříkačky Luer. Kapací komůrka a svorka.