Helimatic® Cleaner MA

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Mírně alkalický čistící prostředek pro strojní mytí nástrojů

  • Obsahuje speciální systém povrchově aktivních látek zajišťující nejlepší čistící efekt.
  • Poskytuje optimální čištění nástrojů kontaminovaných proteiny, tuky, tělními tekutinami a jinými organickými látkami.
  • Testován na nástrojích a částech nástrojů, které se velmi obtížně čistí.
  • Bez obsahu fosfátů.
  • Obsahuje účinné inhibitory koroze.
  • Nízká pěnivost i za přítomnosti vysoké organické zátěže.
  • Vhodný pro všechny myčky a dezinfektory používané v současné době.
  • Materiálová kompatibilita s flexibilními endoskopy.
  • Materiálová kompatibilita s chirurgickými nástroji B. Braun Aesculap.

Helimatic® Cleaner MA je zdravotnický prostředek, mírně alkalický čisticí prostředek. Přípravek je určen ke strojní přípravě zdravotnických prostředků / flexibilních endoskopů. Informace: Mycí koncentrát – na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach, Switzerland.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředků a další důležité informace.