Helimatic® Disinfectant

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Dezinfekční prostředek pro strojní postupy

Dezinfekce endoskopu nebo termolabilního instrumentária v myčce.

Helimatic® Disinfectant je zdravotnický prostředek určený k dezinfekci a čištění při strojní přípravě zdravotnických prostředků / instrumentária / flexibilních endoskopů a termolabilního materiálu. Opakovaně použitelné zdravotnické prostředky by měly být obnovovány v souladu s pokyny výrobce. Prostředek Helimatic® Disinfectant používejte pouze u předčištěných zdravotnických prostředků. Účinnost: baktericidní, mykobaktericidní, fungicidní, účinný proti obaleným i neobaleným virům (včetně HBV / HCV / HIV), sporicidní. Nepění, neobsahuje tenzidy. Nepoužívejte v kombinaci s dezinfekčními prostředky na bázi alkylaminu. Používejte OOP: ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle. Upozornění pro uživatele: Jakýkoli závažný incident, ke kterému v souvislosti s tímto prostředkem dojde, je nutné nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu, v němž uživatel a/nebo pacient sídlí. Výrobce: B. Braun Medical AG, Seesatz 17, CH-6204 Sempach, Schweiz/Switzerland.

Před jeho použitím si pečlivě přečtěte informace dodané výrobcem spolu s tímto zdravotnickým prostředkem, protože jsou v nich uvedena rizika spojená s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace. Pro profesionální použití.