Helimatic® Neutralizer C

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Neutralizační prostředek pro strojní postupy

Kombinace s Helimaticem Cleaner alcaline.

Helimatic® Neutralizer C je zdravotnický prostředek určený ke strojní přípravě zdravotnických prostředků / instrumentária / flexibilních endoskopů. Používá se jako kyselý neutralizační prostředek při strojní přípravě zdravotnických prostředků. / instrumentária / přípravkem Helimatic® Clener alcaline. Bez obsahu fosfátů a tenzidů. Na bázi kyseliny citrónové. Používejte OOP: ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Výrobce: B. Braun Medical AG, Seesatz 17, CH-6204 Sempach, Schweiz/Switzerland.

Před jeho použitím si pečlivě přečtěte informace dodané výrobcem spolu s tímto zdravotnickým prostředkem, protože jsou v nich uvedena rizika spojená s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace. Pro profesionální použití.