HiLAN® XS

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Pneumatický vysokorychlostní systém

HiLAN® XS – pneumatický vysokorychlostní systém pro neurochirurgii a operace páteře.

  • Extrémně tenké násady pro zlepšenou viditelnost operačního místa 
  • Provoz kompletně bez tlačítek 
  • Snadná manipulace 
  • Bezpečnostní stop zabraňující náhodné aktivaci 
  • 100.000 ot./min 
  • Bez nutnosti mazání během operace 
  • Titanový kryt motoru 
  • Kompatibilní s nízkorychlostními systémy a kraniálním perforátorem 
  • Vhodné pro mechanické čištění

Kontakt

Pro další informace prosíme kontaktujte Vašeho zástupce firmy Aesculap nebo napište na e-mailovou adresu powersystems@aesculap.de

Poznámka

Doporučený tlak pro všechny pneumatické systémy AESCULAP je 6 – 10 barů, 85 – 145 psi (technická informace při 6 barech)