Intrapur® Lipid

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Infuzní filtry pro tukové emulze s membránou 1,2 μm

  • Retence hub, spor a částic
  • Spolehlivé odvzdušnění bez ohledu na polohu
  • Membrána Supor 1,2 µm (efektivní filtrační povrch 10 cm2, plnící objem 2,4 ml, průtok větší než 100 ml/min)
  • Odolnost tlaku do 3,1 baru
  • Koncovka Luer lock