MIETHKE paediGAV®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Nejmenší gravitační ventil pro léčbu hydrocefalu u dětí

MIETHKE paediGAV® je ventil speciálně vyvinutý k léčbě dětského hydrocefalu , pracuje v závislosti na poloze těla dítěte.
Volba správného shunt systému s aktivní úpravou tlaku je v léčbě dětského hydrocefalu nesmírně důležitá, neboť má velký vliv na jejich další vývoj. MIETHKE paediGAV® je schopen aktivní změny otevíracího tlaku, čímž kompenzuje rozdílné tlakové poměry, které nastávají v důsledku změn polohy těla pacienta.
MIETHKE paediGAV® je zhotoven z titanu, materiálu, který zaručuje maximální přesnost, spolehlivost a biokompatibilitu.
 

Výhody

  • Automatické nastavení otevíracího tlaku
  • Tenký, zaoblený tvar
  • Snadná a rychlá implantace
  • MRI kompatibilita 

Kontakt

Pro další informace prosíme kontaktujte Vašeho zástupce firmy Aesculap nebo napište na e-mailovou adresu neuro@aesculap.info

Poznámka

Ventil MIETHKE paediGAV® je dostupný jednotlivě či jako shunt systém s dalšími komponenty.

Indikace

  • Léčba hydrocefalu