MIETHKE ShuntAssistant®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Přídavný gravitační ventil k prevenci symptomů předrénování (overdrainage)

MIETHKE ShuntAssistant® je titanový gravitační ventil, jehož účelem je prevence předrénování u hydrocefalických pacientů léčených shuntem nezávisle na jejich tělesné poloze. Jako pomocný ventil může být implantován druhotně k podpoře drenáže u komplikovaných případů nebo již od počátku v kombinaci s nenastavitelnými nebo nastavitelnými diferenciálními ventily. MIETHKE paedi-ShuntAssistant® pracuje stejně jako MIETHKE ShuntAssistant®, je ale koncipován k pokrytí potřeb léčby hydrocefalu u dětí.
MIETHKE ShuntAssistant® je zhotoven z titanu, materiálu, který zaručuje maximální přesnost, spolehlivost a biokompatibilitu.

Výhody

  • Automatické nastavení otevíracího tlaku
  • Extrémně malá velikost
  • Snadná a rychlá implantace
  • MRI kompatibilita 

Kontakt

Pro další informace prosíme kontaktujte Vašeho zástupce firmy Aesculap nebo napište na e-mailovou adresu neuro@aesculap.info

Poznámka

Ventil MIETHKE ShuntAssistant® je dostupný samostatně či s distálním katétrem.

Indikace

  • Léčba hydrocefalu