Navigační systém OrthoPilot®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Přesné, pečlivé a reprodukovatelné umístění implantátu.

S navigačním systémem OrthoPilot® dostali lékaři do rukou nástroj pro přesné provedení chirurgického zákroku. Základním kritériem, které navigace OrthoPilot® musela splňovat a které podmiňovalo celý její vývoj, bylo její dokonalé začlenění do průběhu operačního zákroku, aniž by docházelo k prodloužení doby operace. Požití navigace nesmělo zároveň pacienta nijak zatěžovat. Úkolem vývoje systému OrthoPilot® bylo přispět k dosažení hlavního cíle operace – dokonalého umístění implantátu ve správném osovém postavení a bez nutnosti preoperačních vyšetření nebo radiační a ekonomické zátěže související s CT vyšetřením či magnetickou rezonancí.