Omnitest® plus Control

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Roztok pro kontrolu

Roztok Omnitest® plus Control se používá ke kontrole správné funkce monitorovacího systému krevní glukózy, který se skládá z glukometru a testovacích proužků. Roztok Omnitest® plus Control je kapalina obsahující změřené množství glukózy, jež reaguje s testovacím proužkem Omnitest® plus. Jestliže se používá stejným způsobem, jako tomu je u krve, kontrolní roztok by měl dávat výsledky v očekávaném rozmezí vytištěném na lahvičce s testovacími proužky. Získání jediného výsledku v očekávaném rozsahu dostačuje pro ověření chování systému. Pro monitorovací systém Omnitest® plus používejte pouze roztok Omnitest® plus Control.

Rozsah použití

  • Kdykoliv máte podezření, že glukometry nebo testovací proužky řádně nefungují.
  • Jestliže výsledky vašich testů krevní glukózy neodpovídají vašim příznakům nebo si myslíte, že nejsou přesné.
  • Pokud jste glukometr upustili na zem.
  • Pro kontrolu kvality v místě poskytování péče.
  • Pro výuku nebo seznámení se se systémem.
     

Související produkty

Omnitest® plus testovací proužky
Další