Perfusor® Compact

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Lineární dávkovač pro použití v intenzivní medicíně

Lineární dávkovač pro použití v intenzivní medicíně
Snadno ovladatelný, lehký a s vysokým výkonem
Možno spojovat a skládat na sebe pro vytvofifiení výkonné jednotky
Bateriový provoz pro větší mobilitu

Další informace

Klasifikace
• CF, odolný defibrilaci, ochranná třída II
Výstupní výkon
• dávkování: 0,1…99,9 ml/h
• bolusový výkon: 800 ml/h
• přesnost dávkování: ± 2,5 % při měřeném čase > 1 h a objemu dávky > 2 ml

Přehled funkcí
• výběr stříkaček: 20 nebo 50 ml Original Perfusor stříkačky, jiné typy stříkaček
• předvolba objemu: do 999,9 ml v krocích po 0,1 ml
• bolusové podávání, nastavitelné parametry: aplikace bolusové dávky po dobu
stisknutí klávesy
• pohotovostní ("stand-by") infúzní pauza: bez časového omezení; dříve zadané
parametry zůstávají zachovány v paměti
• CC interface: ve spojení s externími počítači
Informace
• velký display: osvětlení při provozu; ukazuje síťový, bateriový nebo akumulátorový
provoz, typ a velikost stříkačky, rychlost dávkování, probíhající infuzi
• další údaje: úroveň tlakových limitů, aktuální objem, kapacita baterií / akumulátoru

Výhody

Bezpečnostní systém
• alarm při překročení tlakových limitů: nastavitelné 3 stupně (max. 1,2 baru)
• automatická redukce bolusového objemu následující po tlakovém alarmu
• vizuální a akustické alarmy s přerušním činnosti pumpy: nesprávnû nasazená
stříkačka, okluze, konec dávky, prázdná stříkačka, vybitá baterie / akumulátor
• centrální alarm: max. 24V/1 A/24 VA (VDE 0834)

Poznámka

Záruka, technické kontroly
• záruka: 24 měsíců ode dne dodání
• technické kontroly: každých 24 měsíců