Peritofix®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Katetrizační souprava pro diagnostickou peritoneální laváž

Cutfix® – skalpel Fig. E 11
Punkční troakar Ch. 10 s nastavitelnou hloubkou punkce

  • Kovový mandrén
  • Umělohmotný vnější plášť

Katetr z Certonu® 50 cm, Ch.9 ze speciálního polyuretanu zkoušeného dle GMP,biokompatibilní, termoelastický

  • Uzavřený hrot
  • Boční otvory
  • Barevné značení délky