Peritofix®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Katetrizační souprava pro diagnostickou peritoneální laváž

Cutfix® – skalpel Fig. E 11
Punkční troakar Ch. 10 s nastavitelnou hloubkou punkce

  • Kovový mandrén
  • Umělohmotný vnější plášť

Katetr z Certonu® 50 cm, Ch.9 ze speciálního polyuretanu zkoušeného dle GMP,biokompatibilní, termoelastický

  • Uzavřený hrot
  • Boční otvory
  • Barevné značení délky