Position HTO – vysoká osteotomie tibie

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Systém pro vysokou osteotomii tibie - „open-wedge”

Position HTO - dlaha
Varózní deformita často způsobuje artrózu mediálního kompartmentu kolene. Otevřením tibie na mediální straně lze přemístit linii těžiště z poškozeného mediálního kompartmentu na kompartment laterální.
Dlaha Position HTO je miniinvazivní, úhlově stabilní implantát, který stabilizuje otevřenou tibii v kombinaci s úhlově stabilními šrouby a spacerem, upevněným na dlaze. Změnu postavení tibie pomáhá přesně spočítat navigační software OrthoPilot® HTO. Přesná úprava polohy těžiště je důležitou podmínkou dobrého výsledku operace.

Systém Position HTO
Snadno použitelné nástroje byly vytvořeny specificky pro konkrétní implantát a umožňují výkon provést miniinvazivní cestou. Malá dlaha přispívá zásluhou své anatomické konstrukce k obnově kosti v místě osteotomie a zároveň poskytuje dostatečnou stabilitu pro trvalé udržení provedené korekce, v kombinaci s úhlově stabilními šrouby a sortimentem spacerů. Systém Position HTO nabízí operatérovi možnost flexibilně reagovat na situaci u každého pacienta. Dlouhým otvorem pro šroub může změnit osové postavení dlahy na tibii a spacery mu umožňují provést vysokou resekci tibie s použitím kostního štěpu nebo bez něj.