proCART - osteochondrální transplantace

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Artroskopická léčba defektů chrupavky

Degenerativní a traumatické poškození kloubní chrupavky snižuje kvalitu života pacienta. Poškození kloubů vyvolává bolest a snižuje pohyblivost, což vede k jejich výrazně nižší zatížitelnosti.
Chrupavka má zásluhou svých biologických vlastností pouze omezenou schopnost autoregenerace. Existuje řada typů léčby, vhodných pro různé stupně poškození chrupavky. Některé druhy léčby jsou zaměřeny pouze na snížení bolesti a zlepšení pohyblivosti (debridement). Při závažnějším poškození chrupavky jsou však zapotřebí takové způsoby léčby, které zajistí obnovu chrupavky. Tradiční léčebné metody využívající fibroblasty vedou ke tvorbě vazivové chrupavky. Vazivová chrupavka je tvořena hlavně kolagenem 1. typu . Pokud jde kvalitu a mechanickou stabilitu, vazivová chrupavka je mnohem méně zatížitelná než chrupavka hyalinní.
V případech izolovaného poškození chrupavky (je-li zbylá chrupavka intaktní) lze použít techniku, která do defektu dodá hyalinní chrupavku. Specifické výkony na obnovu poškozené chrupavky závisejí na rozsahu a charakteru jejího poškození i kvalitě zbylé chrupavky. Osteochondrální transplantace je určena pro defekty o velikosti 2 -3 cm2. Operaci s použitím instrumentária proCART lze provést otevřenou cestou nebo artroskopicky. Uživatelsky přívětivé nástroje proCART umožňují přenos osteochondrálního štěpu bez větší přípravy při jakémkoliv artroskopickém výkonu. Osteochondrální transplantace má patřit zcela určitě mezi standardní artroskopické metody ošetření defektů chrupavky.