Propofol-®Lipuro 2%

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Intravenózní anestetikum

Propofol-®Lipuro je vysoce inovativním produktem koncernu B.Braun. Unikátní Lipuro® technologie použitá při jeho výrobě využívá lékový základ na bázi MCT/LCT tukové emulze s výbornou stabilitou a rozpustností.

Klinickým benefitem tohoto přípravku je redukce bolestivosti injekce.