Sangopur®  

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Transfuzní sety bez zavzdušnění pro vaky, s filtrem 40 μm

• kompletní souprava s vloženým 2 stupňovým filtrem
• koncový filtr 40 μm
• trn z umělé hmoty dle ISO, pouze pro plastikové vaky bez přístupu vzduchu
• průhledná komůrka s filtry
• kapkovač, 20 kapek =^ 1 ml ± 0,1
• bílý rolovací regulátor průtoku dle Adelberga s úchytem
na hadičku a ochranným krytem na trnu
• konec infuzní hadiãky se závitem
• celková délka 180 cm