SwabCap®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Ochrana před kontaminací nitrožilního vstupu

SwabCap® pomáhá chránit otíratelné bezjehlové ventily před infekcí patogenními mikroorganismy. Poskytuje tak aseptický vstup chráněný pasivní dezinfekci.

Při našroubování sterilního uzávěru SwabCap® na ventil dojde ke stlačení houbičky a 70% izopropylalkohol působí na povrch ventilu i závity. Během 5 minut po nasazení uzávěru tak dojde k usmrcení téměř všech patogenních mikroorganismů.

SwabCap® je zdravotnický prostředek. Jedná se o krytku přístupového ventilu typu Luer se 70% isopropylalkoholem (IPA) jako dezinfekčním prostředkem. Indikace pro použití: Krytka SwabCap® je určena k použití na otíratelných přístupových ventilech typu Luer a slouží jako ochrana těchto ventilů před možným znečištěním. SwabCap® slouží jako fyzická ochrana před kontaminací mezi přístupy do okruhu a také jako dezinfekční čistič určený k použití před přístupem do okruhu. SwabCap® dezinfikuje ventil za pět (5) minut od aplikace, a pokud není odstraněn, udržuje dezinfikovaný povrch ventilu po dobu až sedmi (7) dní. Nepoužívejte, pokud je obal před použitím otevřený či poškozený. Nepoužívejte, pokud ve výrobku vyschnul alkohol. K jednorázovému použiti. Při výrobě tohoto prostředku nebyl použit latex z přírodního kaučuku a konzervační látky. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je ICU Medical, Inc. Se sídlem 951 Calle Amanecer, San Clemente, California 92673, USA.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.