Targon® DR - distální radius

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Nitrodřeňový hřeb pro distálního radius

Zlomeniny distálního radia se čím dál tím častěji řeší chirurgicky, neboť konzervativní léčbu komplikuje poměrně vysoký počet redislokací, ke kterým odchází po primárně úspěšné zavřené repozici zlomeniny. Při výběru vhodné operační techniky je důležité vyhodnotit stabilitu zlomeniny a správně ji klasifikovat. Tříštivé metafyzární zlomeniny, zejména v osteoporotickém terénu, lze se výhodou ošetřit vnitřní osteosyntézou , která zajišťuje stabilitu reponované zlomeniny i déle než 6 týdnů. Targon® DR se zavádí do dřeňové dutiny. Cílem jeho vývoje bylo snížit morbiditu související s operačním přístupem a zaručit přitom stabilní osteosyntézu. Targon® DR je hybridní systém, tvořený kombinací dlahy a šroubů. Zásluhou speciální geometrie systému Targon® DR a jednoduché, přitom však bezpečné operační techniky, lze využít techniku nitrodřeňové osteosyntézy i u této vůbec nejčastější zlomeniny.