Tiutol® KF

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Tekutý koncentrát založený na bázi chlornanu sodného

Má vynikající čisticí vlastnosti a je vysoce účinný při chemické dezinfekci.

Tiutol® KF je zdravotnický prostředek pro hemodialyzační monitory s dezinfekčním a silným čistícím účinkem. Účinný proti bakteriím, TBC, kvasinkám, plísním a virům (včetně HBV, HCV, HIV). Dezinfekce zařízení pro hemodialýzu: dodržujte pokyny výrobce. Dezinfekční plány pro nádrže a přístroje s proporcionálními čerpadly jsou dispozici u výrobce. Po každém proplachovacím cyklu se jednotka musí otestovat na přítomnost dezinfekčního přípravku 1% alkoholovým roztokem fenolfatleinu. Nevhodný pro materiály citlivé na chlór nebo alkálie. Nesměšujte s jinými přípravky! Způsobuje poleptání používejte vhodné OOP. Výrobce: B. Braun Avitum AG, Schwarzenberger Weg 73-79, D-34212 Melsungen, Deutschland/Germany.

Před jeho použitím si pečlivě přečtěte informace dodané výrobcem spolu s tímto zdravotnickým prostředkem, protože jsou v nich uvedena rizika spojená s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.

Související produkty

Dialog+
Další
Kyselina citronová 50%
Další