ULTRASITE® Injection Site

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Bezjehlový ventil

  • Bezpečný přístup pro infuzní systémy
  • Otevře se při připojení, automaticky zavře při odpojení
  • Snížení počtu poranění a infekcí způsobených jehlou
  • Univerzálně použitelný s infuzními systémy

ULTRASITE® Injection Site je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je aspirace nebo aplikace intravenózních tekutin. Návod k použití: Použijte aseptickou metodu. • Pro aspiraci, vstřiknutí nebo průtok tekutin samospádem při zasunutí luerové zástrčky. • Před každým použitím je nezbytné provést dezinfekci a čištění zařízení. • Přístup k dvojcestnému bezjehlovému ventilu ULTRASITE: Před použitím injekční vstup naplňte. Pevně připojte injekční vstup k požadovaným spojům. Vrchní část injekčního vstupu před použitím důkladně otírejte po dobu 15 sekund a poté ponechejte na vzduchu oschnout v souladu s protokolem příslušného zdravotnického zařízení. Použijte konektor samec typu luer bez jehly. Po dokončení dávkování léčiva systém propláchněte v souladu s protokolem zdravotnického zařízení. • Injekční port vyměňte podle protokolu zdravotnického zařízení. • Injekční vstup ULTRASITE může být používán pro tlakové injektory, u nichž je maximální nastavení tlaku rovno hodnotě 300 psi (2 068 kPa). Při použití tlakového injektoru musí být injekční vstup ULTRASITE zajištěn k ostatním zařízením pomocí spojení luer-lock; ostatní zařízení musí být také určeny pro tlak 300 psi (2 068 kPa). Varování: Opětovné použití zařízení určených k jednorázovému použití představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti zařízení, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Medical Inc. se sídlem na adrese 824 Twelfth Avenue, Bethlehem, PA 18018-3524 USA.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.