Venofix® Safety

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Bezpečnostní venepunkční souprava s křidélky pro krátkodobou infuzní terapii

Venepunkční souprava Venofix® Safety umožňuje jednoduchou aktivaci bezpečnostního mechanismu a obsahuje integrovanou zarážku pro prst, která zabraňuje sklouznutí ukazováčku směrem k hrotu jehly.

Úplnou a trvalou aktivaci potvrdí zaklapnutí, které osoba provádějící aplikaci cítí i slyší.

Výhody:

  • Jednoduchá aktivace pojistky jednou rukou.
  • Aktivace v žíle snižuje kontakt s jehlou.
  • Zarážka pro prst poskytuje další ochranu.
  • Žádné riziko nechtěné aktivace.
  • Velká ohebná křidélka zajišťují pohodlnou manipulaci.

Venofix® Safety je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je získání periferního venózního přístupu za účelem krátkodobé infuze, injekce, transfuze a odběru krve. Prostředek je v provedení s odstíněním jehly, umožňujícím aktivaci jehly v žíle na pomoc pro zamezení vzniku zranění píchnutím jehlou. Bezpečný pro použití se zařízením pro tlakovou infuzi. Kontraindikace: Bezpečnostní jehla Venofix® Safety se nesmí používat v případech prokázané hypersenzitivity na kterýkoliv použitý materiál. Použité materiály: PE, PCTG, TPU, PVC, chromniklová ocel. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.