Venofix® A

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Intravenózní jehla s křidélky pro krátkodobou infuzi, injekci a odběr krve

  • Vyrobena z vysoce kvalitní chrom-niklové oceli.
  • Mikro silikonizované precizní broušení.
  • Do sebe zasahující křídla s úchyty pro punkci a fixaci.
  • Trubice: délka 30 cm, odolná zlomu, pružná, transparentní.
  • Lock - uzavření.
  • Bezpečné pro použití s běžným tlakově infuzním zařízením.

Venofix® je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je zajištěni periferního žilního přístupu pro krátkodobé podání infuzních roztoků a odběry krve. Kontraindikace: výrobek nesmí být použit u pacientů, u kterých byla prokázána přecitlivělost na některý z uvedených použitých materiálů. Použité materiály: PE, ABS, PVC, chromniklová ocel. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.