AdTec® needlescopic

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Konzistentní vývoj endoskopických nástrojů

Trend směrem k menšímu vstupnímu otvoru, který je ještě méně invazivní, není stále ukončený. Pro zvláště citlivé a jemné struktury nebo pro diagnostické operace existuje zvyšující se potřeba miniaturizovaných nástrojů ze strany uživatelů. Tyto požadavky na nástroje jsou splněny v oblastech břišní chirurgie, gynekologie, urologie a v poslední době v oblasti pediatrických indikací.
A samozřejmě uživatel si chce ponechat stávající požadavky na endoskopické nástroje.
Řada Aesculap AdTec® needlescopic byla navržena pro tento účel. Tato řada s průměrem nástroje 2,5 mm je logickým vývojem a implementací minimálního invazivního přístupu.

Výhody

 • Stavebnicový koncept
 • Možnost kompletní demontáže
 • Bezpečné čištění a sterilizace
 • Snadný princip pro demontáž
 • Hygienické čištění a sterilizace
 • Rychlá náhrada jednotlivých součástí
 • Souprava nástrojů s izolací
 • Nástroje lze otáčet v rozsahu 360°
 • Nákladová efektivita

Vlastnosti

 • Průměr nástroje 2,5 mm
 • Délka násady 220 mm a 310 mm
 • Spolehlivý úchop, disekce a řez tkání
 • Velmi minimální přístup
 • Jemný chirurgický výkon u pacienta