AdTec® vaskulární

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Pro transperitoneální a retroperitoneální přístup k aortě

Dodatečné a pomocné nástroje mají důležitou roli vedle specializovaného základního instrumentária v minimálně invazivní cévní chirurgii.
Například jeden specifický problém u videoendoskopických cévních operací byl způsoben nejprve použitím konvenčních cévních svorek, které byly příliš slabé na uzavření aorty. Společně navržené svorky mohou být použity jak u transperitoneálního tak u retroperitoneálního přístupu k aortě.
 

Vlastnosti

  • Atraumatické zoubkování
  • Široké spektrum nástrojů s ohnutou nebo rovnou násadou
  • Speciální uzamykací mechanismus
  • Nestavebnicová konstrukce pro zlepšení přenosu síly
  • Oplachovací port pro čištění
  • Nástroje pro transperitoneální a retroperitoneální vhodný přístup 
  • Nástroje mohou být používány přímo přes kůži

Váš přínos

  • Maximální zavírací síla
  • Bez náhodného otevření svorky
  • Anatomicky tvarovaný nástroj pro bezproblémovou práci