Askina® Hydro

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Hydrokoloidní krytí

Askina® Hydro je zástupcem nové generace hydrokoloidních obvazů s mimořádně silnou, dlouhodobou absorpční kapacitou a výjimečnou kohezní pevností.

Výhody

  • Silná a dlouhodobá absorpční kapacita
  • Vysoká kohezivní pevnost gelu
  • Méně zbytků obvazu na spodině rány
  • Nižší riziko „rozpuštění“ obvazu a prosakování tekutiny
  • Obvaz lze ponechat na místě po delší dobu

Indikace

Ošetření mírně secernujících ran:

  • Bércové a trofické vředy arteriálního a venózního původu
  • Dekubity
  • Povrchové popáleniny I. a II. stupně