Askina® THINSite®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Ultratenké hydracelulární krytí

Ultratenký obvaz (1 mm): vynikající flexibilita a možnost zformování a vytvarování obvazu, ideální pro anatomicky komplikované oblasti s nepravidelným povrchem
Ultraabsorpce: rychlé a dlouhodobé absorpční vlastnosti
Vyvážené složení adhezivní vrstvy: snadná aplikace, atraumatické odstranění
Odsátí reziduálního exsudátu

Ošetření mírně secernujících ran:
Dekubity I. – IV. stupně
Bércové a trofické vředy arteriálního a venózního původu
Operační rány

Výhody

Indikace

Související produkty

Askina® Transorbent®
Další
Askina® Transorbent® Sacrum
Další
Askina® Transorbent® Border
Další