BipoJet® - Bipolární preparační nůžky

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Rychlejší doba operace u otevřených chirurgických výkonů

Schopnost koagulace paralelně s řezáním a preparací znamená podstatnou úsporu času a námahy. Nové bipolární preparační nůžky od B. Braun Aesculap toto umožňují. 

Vlastnosti produktu

 • Nástroj pro opakované použití
 • Keramická vložka v čepeli nůžek poskytuje bezpečnou izolaci po dlouhou dobu 
 • Keramická vložka v čepeli nůžek poskytuje neměnný, přesný a ostrý řez
 • Použití nových materiálů a výrobních technologií – složená konstrukční technika
 • Izolace je integrální složkou konstrukce nůžek.
 • Syntetická izolace pro hladký, přirozený čistý povrch
 • Je možné autoklávovat při teplotě 134°C (2 bar)

 Přínosy pro uživatele 

 • Koaguluje paralelně s řezáním a preparací
 • Šetří čas
 • Bez nekontrolovaného úniku proudu při bipolárním řezu 
 • Velmi vysoká bezpečnost pacienta

 Produktový program 

 • Nůžky METZENBAUM v různých délkách