Coroflex® ISAR

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Sirolimus uvolňující bezpolymérový koronární stent

  • Abluminální krytí bezpolymérovou matrix sirolimu a probucolu
  • Unikátní profil stentu (≤ 0,93 mm) a tloušťka strutu (≤ 50/60 μm)
  • Na bázi inovovaného CoCr stentu Coroflex Blue Ultra a Neo
  • Široké spektrum délek a průměrů
  • Prověřeno randomizovanými studiemi ISAR 2 a ISAR 5