Dentální katalog

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Osvědčené partnerství ve stomatologii

Stomatologie v současné době čelí velkým změnám. Aktuální stav lékařských a technických znalostí znamená, že operace lze provádět s ještě větší přesností a s použitím méně invazivních technik. Společně s dostupností stále sofistikovanějších diagnostických nástrojů je rozhodujícím faktorem tohoto pokroku paralelně probíhající vývoj v celém sortimentu stomatologických nástrojů. Společnost Aesculap se svými novými a inovovanými výrobky hraje v tomto vývoji rozhodující úlohu.