Electrode Set

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Ke sledování a léčbě srdečních aritmií

Sadu elektrod tvoří unipolární drát k dočasné kardiostimulaci, používaný k léčbě srdečních dysrytmií v průběhu a po operacích na otevřeném srdci. Sestává z krouceného vlákna z nerez oceli, vícepramenného drátu z části potaženého izolační vrstvou z modrého polyetylenu.

Výhody

  • Výjimečná pevnost s vysokou flexibilitou a užitnými vlastnostmi
  • Polyfilní struktura přispívá ke zlepšení manipulačních vlastností, omezení únavy materiálu a fragmentace
  • Polyetylenový plášť usnadňuje extrakci a poskytuje vysoce účinnou izolaci pro spolehlivou kardiostimulaci
  • Elektro-pasivní ve tkáňových tekutinách
  • Odlomitelná (break-off) jehla zlepšuje napojení na kardiostimulátor nebo prodlužovací kabel

Indikace

  • Dočasná kardiostimulace v srdeční síni nebo komoře a snímání v průběhu a po kardiochirurgickém výkonu