Episio-Set

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

K ošetření epiziotomie

Sada Episio-Set byla vyvinuta na usnadnění šití při episiotomii. Veškerý šicí materiál nezbytný k tomuto výkonu je obsažen v jediném pohotovostním balení - Direct Dispense Packaging (DDP).

Výhody

  • Rychlá volba správné kombinace jehly a vlákna
  • Přímý přístup k veškerému šicímu materiálu po otevření pohotovostního (DDP) balení
  • Šicí materiál lze z balení vyjmout odděleně

Vlastnosti

Proč je Safil® Quick+ ideální šicí materiál na šití při epiziotomii? 

  • Vysoká počáteční pevnost vlákna v tahu
  • Návlek hladce prochází tkání
  • Rychlý profil degradace, 50 % počáteční pevnosti v tahu po 5 dnech
  • Kompletní resorpce během 42 dní