GN090

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Tekutá bipolární koagulace a bipolární řezání

Pomocí přesně naměřeného oplachu se tkáň zvlhčí a aplikační bod je chráněn před přehřátím. Menší krvácení může být opláchnuto pomocí přepínatelné funkce trysky přes irigační koagulační pinzetu nebo nástroje BiTOM.
Systém tryskového oplachu (Jet irrigation system) podporuje chirurga v bipolární koagulaci a bipolárním řezu a nabízí dodatečnou bezpečnost pro pacienta.

Výhody

Výhody tekuté bipolární koagulace 

 • Výplachová tekutina vytéká na hrotu kleští a tudíž přímo v aplikačním bodě.
 • Žádné přehřátí v aplikačním bodě – koagulace bez nekrózy.
 • Snížená adherence tkání.
 • Bez perforace cév. 
 • Minimalizované čištění sevřených povrchů v průběhu operace.
 • Kratší doba operace.
 • Delší životnost koagulačních nástrojů. 

Výhody bipolárního řezání s oplachem 

 • Přesné incize s minimální traumatizací.
 • Malý rozsah koagulace.
 • Bez adherence a karbonizace tkání.
 • Nízká hladina kouře.
 • Optimální pohled během řezu.
 • Bez toku proudu mimo aplikační bod.
 • Bez nebezpečí popálení, protože neexistuje žádná možnost bludného proudu.
 • Bez interferencí video obrázků a záznamu předoperačních hodnot životních funkcí.
 • Delší doba životnosti elektrod.

Poznámka

Systém tryskového oplachu (Jet Irrigation System) může být používán v kombinaci s následujícími elektrochirurgickými jednotkami B.Braun Aesculap:  

 • Bipolární elektrochirurgická jednotka GN 060 
 • Elektrochirurgická jednotka Combi (monopolární – bipolární) 
 • Elektrochirurgická jednotka Nelson deluxe (monopolární – bipolární)

Indikace

 • Neurochirurgie 
 • Bipolární mikrochirurgie a další disciplíny, např. abdominální chirurgie